Witamy na naszych stronach

Klub na Siennej ul. Sienna 45 lok. 1 00-121 Warszawa  telefon : 22 / 258-79-39 w godz. 16,00 - 21,00

Zapraszamy  :

Poniedziałek - piątek w godz. 16,00 - 21,00 Sobota w godz 18,00 - 21,00 Niedziela - zamkniete.

 ~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~  

 

Zapraszamy na reaktywowany mityng AA grupy Kolska

/z dawnego Pima/ w każdy poniedziałek w godz. 19,00 - 21,00. 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie otrzymało dotację z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na projekt pt. „ Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeń życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu ”.

 zad. 1. Wspieranie i realizacja programów informacyjno - edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie.

Zapraszamy osoby zamieszkujące m. st. Warszawę i woj. mazowieckie w wieku 28-55 lat, kobiety i mężczyzn doznających przemocy obecnie lub w przeszłości.

Zadanie będzie realizowane w formie konsultacji indywidualnych, rodzinnych, grupy terapeutycznej oraz warsztatów terapeutycznych.

Termin 10.06.14 - 30.09.14 r.     Serdecznie zapraszamy.

 

Informujemy, że wraz z Fundacją „Mam Wybór” w ramach projektu „ Aktywizacja - Integracja – Sukces” oferujemy możliwość bezpłatnego skorzystania z indywidualnych spotkań z coachem.

Projekt obejmuje 4 indywidualne, bezpośrednie, godzinne sesje coachingowe w okresie październik – grudzień 2014r. Sesje odbęda sie w Klubie na Siennej. Zgłoszenia telefonicznie do Kierowniczki Klubu.

*******************************************************************************

Zapraszamy na grę w ping-ponga !!!

W każdy poniedziałek, środę i piątek od godz. 16,00,

do dyspozycji stół i sprzęt do grania.

  

Informujemy, że posiadamy wolne sale i terminy na mityngi grup samopomocowych.

Zapraszamy do współpracy.

    

Bezpłatne porady prawnika w każdą środę po uprzednim zapisaniu się u Kierownika Klubu.

Porady w środy w godz. 18,00 - 20,00.

 

Zapraszamy na grupy wsparcia :

1. dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

2. dla osób współuzależnionych oraz doznających przemocy. 

Uczestnictwo w grupach jest bezpłatne.

Grupy prowadzą : terapeuta uzależnień oraz specjalista d/s przemocy.

   

Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa

**********************************************************************************